euzg2020 eu2020

Socialinė apsauga

Zagrebą galima būtų pavadinti miestu, kuris puoselėja ir skatina tobulėjimą kiekviename veiklos segmente, o ypatingai švietimo ir socialinės apsaugos srityse, kur buvo pasiekti aukšti gyventojų priežiūros standartai. 

Kaip vienas iš socialiai atsakingiausių miestų Kroatijos Respublikoje, didelį dėmesį skiria socialinei globai, teisių apsaugai, žmonių, kuriems dėl įvairių gyvenimiškų aplinkybių prireikė pagalbos, paramai ir apsaugai. Zagrebo miestas papildomai rūpinasi gyventojais gerindamas jų gyvenimo sąlygas ir apima visas gyventojų amžiaus grupes – nuo kūdikių iki garbaus amžiaus senjorų. 

Gyventojų poreikiai yra nuolat stebimi ir kuriamos priemonės, užtikrinančios konkrečią pagalbą, kai kalbama apie žmogaus prigimtį, mitybą, finansinę paramą, būstą bei kitas socialines paslaugas, kurios apima visas mūsų gyventojų amžiaus grupes – nuo kūdikių iki garbaus amžiaus senjorų, žmones su negalia, smurto aukas  ir kitas atstumtųjų grupes, kurioms mes dažnai suteikiame aukštesnio nei standartinio lygio teises ir paslaugas. 

Dideliu mastu išnaudojama galimybė gauti finansavimą projektų įgyvendinimui. Projektų paraiškos yra teikiamos Europos socialiniam fondui, o taip pat ir Europos Sąjungos programoms, bendradarbiaujant su Zagrebo miesto organizacijomis ir institucijomis bei kitais vietos valdžios vienetais, kitų valstybių organizacijomis ir institucijomis. 
 
Ugdymas
Pagal švietimo įstaigų skaičių bei paslaugų ir programų įvairovę Zagrebo miestas suteikia daugybę galimybių vaikams ir jaunimui, taip pat ir tiems, kurie nori lavintis visą gyvenimą trunkančio švietimo pagalba. Švietimo įstaigų kokybę liudija ir faktas, kad Zagrebo miesto moksleiviai ir studentai reguliariai laimi apdovanojimus regioninėse ir nacionalinėse varžybose, ypatingai multimedijos ir informacinių technologijų bei matematikos mokslų srityse. Miestas siūlo platų spektrą ikimokyklinio ugdymo įstaigų, pradinių ir vidurinių mokyklų pasirinkimą prancūzų, anglų ir vokiečių kalbomis – šiose mokyklose ugdymas paremtas skirtingomis nacionalinėmis mokymo programomis (kroatų, vokiečių, prancūzų, britų ir Amerikos), taip pat jos siūlo ir tarptautines sertifikuotas programas, tarp kurių yra IB diplomas, Middle Years ir Primary Years, paskui – Cambrige Secondary ir Advanced kvalifikacijos. 
 
Švietimas
Zagrebo universitetas yra seniausias, didžiausias ir akademine bei mokslinių tyrimų prasme  – Kroatijos Respublikoje pirmaujantis universitetas, siūlantis platų visuotinio aukštojo išsilavinimo asortimentą biomedicinos, biotechnologijų, socialinių ir humanitarinių, gamtos mokslų, technikos ir meno srityse. Universitetas atlieka ypatingą bei atsakingą vaidmenį, propaguojant nacionalinį mokslo, intelekto ir kultūros paveldą bei stiprinant tarptautinį Kroatijos aukštojo išsilavinimo pripažinimą bei mokslo patrauklumą. Zagrebas taip pat turi didelę kolegijų bei privačių aukštojo mokslo įstaigų pasiūlą.