euzg2020 eu2020

Ekonomika

Verslo subjektų ir verslininkų koncentracija, išsilavinusi darbo jėga, įvairi specializuotų verslo paslaugų pasiūla bei tam tikrų ekonomikos aukštųjų technologijų sektorių išvystymas yra Zagrebo miesto plėtros jėga. Savivaldybė aktyvia politika nuolat plėtoja, skatina ir įgyvendina novatoriškas idėjas ir kapitalo projektus, o tai geriausiai liudija informacija, jog daugiau nei 50% tiesioginių užsienio investicijų ir beveik trečdalis Kroatijos Respublikos BVP realizuojama būtent Zagrebe.

Zagrebo miestas, kaip visos Kroatijos Respublikos ekonomikos valdytojas, atsižvelgiant į tai, kad yra verslo, pramonės, mokslo, švietimo, tyrimų ir finansų centras, stimuliuoja ir plėtoja ekonomiką, grindžiamą verslumu, žiniomis ir naujovėmis bei aukštos kokybės prekių ir paslaugų rinka, o ypatingai plėtoja bei tobulina darbo rinką ir švietimo sistemą. Tokia veikla parodo, jog nori būti verslo draugu ir neperžengdamas savo kompetencijos ribų ekonomikos ir ekonominės infrastruktūros srityje siekia padaryti viską, kad būtų sukurta naujų darbo vietų ir geresnė materialinė ir socialinė gyventojų perspektyva.

Vystomas „Zagreb holding“ verslas, kuris 100% priklauso Zagrebo miestui, skatina efektyvų komunalinių ir kitų miesto paslaugų teikimą.

Kaip ZICER savininkas ir steigėjas, Zagrebo miestas yra parama visiems, kurie nori nerti į verslo vandenis, kurdami novatoriškas idėjas ir produktą.
 
Susisiekimas

Susisiekimo infrastruktūra: Zagrebo miestas yra įsikūręs centrinėje Kroatijoje, o tai užtikrina greitą ir lengvą susisiekimą tiek su kontinentine, tiek su šalies pakrantės dalimis. Naujai pastatytas oro uostas Franjo Tuđman, nuo miesto centro nutolęs viso labo 20 minučių, užtikrina susisiekimą su dauguma Europos miestų, be to, siūlo tiesioginius skrydžius į Kanadą, Aziją ir Rusiją.

Jei labiau mėgstate keliauti automobiliu, verta žinoti, jog Zagrebas yra įsikūręs transeuropiniuose transporto koridoriuose, kurie jungia vakarų ir rytų Europą, taip pat ir jos pietus bei šiaurę. Kroatijos greitkeliai, infrastruktūriškai vieni geriausių Europoje, jungia mus su visomis kaimyninėmis valstybėmis ir suteikia lengvą prieigą prie kiekvieno Kroatijos kampelio. Kelionė nuo Zagrebo iki Adrijos jūros greitkeliu Jums truks vos dvi valandas!

Zagrebo autobusų stotis yra įsikūrusi visai netoli miesto centro ir savo klientams užtikrina greitą ir saugų transportą. Iš 44 platformų autobusai jungia Zagrebą ne tik su kitomis Kroatijos dalimis, bet ir su dauguma kitų Europos sostinių. 

Kalbant apie geležinkelių transportą, Zagrebo miestas turi gerą susisiekimą Miesto – priemiesčio geležinkelių sistemos pagalba. 

Nuolat investuodamas į viešąjį transportą, Zagrebo miestas ir tame segmente pateisina sostinės statusą: modernizuojamas ir tramvajų parkas, ypač 2005 metais, kai Zagrebo gatvėmis pradėjo važiuoti pirmasis žemagrindis vietinės gamybos tramvajus. Investicinių projektų, įskaitant ir naujus autobusus bei specializuotas transporto priemones gabenti žmonėms su negalia, pabaigimas Zagrebą priskiria prie vieno iš aukšto standarto viešojo transporto miestų. 
 

Ekonmika

Zagrebas, kaip Kroatijos Respublikos sostinė, jaučia pareigą ir atsakomybę nuolat įgyvendinti veiksmingą energetinę ir aplinkos apsaugos politiką, kurios pagrindinis tikslas – sukurti darnaus vystymosi sąlygas, tiksliau, vystymąsi, tenkinantį dabartinės kartos poreikius ir tuo pat metu, harmonijoje su gamta pasirūpinti, kad ateities kartos patenkintų savo poreikius. Būtent dėl to Zagrebo miesto valdžia ryžtingai ir aktyviai įgyvendina suplanuotas tvarios energetikos plėtros priemones ir procesus vizijai „Zagrebas – darnaus vystymosi miestas“ pasiekti. 
 

 
Aplinka
Tam, kad tokios pastangos ir toliau būtų sėkmingos, labai svarbu ugdyti supratimą apie tvarų aplinkos vystymąsi kiekvieno asmens, taip pat ir visos visuomenės lygmeniu, todėl Zagrebo miestas ypatingą dėmesį skiria vaikams ir jaunimui. Dėl šios priežasties vienas iš svarbiausių Zagrebo miesto projektų yra eko mokyklos ir eko darželiai, kurių programos yra orientuotos į aplinkos apsaugos švietimą. Apie aplinkos apsaugą ir racionalų atliekų tvarkymą geriausia pradėti mokyti nuo ankstyvo amžiaus, kad vaikas ugdytų žinias, įgūdžius ir įpročius apie gamtos apsaugą bei nuo mažų dienų įsisąmonintų, jog reikia atsakingai elgtis su gamta ir jos ištekliais. Tokiu būdu mes užtikriname naujas aplinką tausojančių jaunuolių kartas, kurių dabar susiformavę teigiami įpročiai taps švarios ir saugios ateities garantija.