euzg2020 eu2020

Miesto valdžios struktūra

Standartai, kurie tenkina miestiečių poreikius, o taip pat yra pritaikyti turistams ir verslo partneriams, Zagrebą paverčia Vidurio Europos oaze tiek norintiems patogiai gyventi ir protingai investuoti, tiek norintiems pažvelgti į jo turtingą istoriją ir atrasti galybę jo teikiamų istorijų ir patirčių.

Išskirtinis miesto gyventojų svetingumas, turtinga kultūrinė ir turistinė pasiūla yra priežastys, dėl kurių Zagrebo miestas paskelbtas geriausia vieta Kalėdų laikotarpiu visoje Europoje jau net tris metus iš eilės (2016, 2017 ir 2018 metais). Be gražiausio Kalėdų laikotarpio potyrio, miesto magiją galima patirti ištisus metus: žaliuose parkuose ir Zagrebo ežeruose, miškinguose Medvednicos kalno šlaituose, fontanuose ir paminkluose, gėlių alėjose, aikštėse, gatvėse bei visuose slaptuose miesto kampeliuose, kurie pavergs Jūsų širdis.

Zagrebo miestas yra vienas iš socialiai atsakingiausių miestų Kroatijos Respublikoje, kuris savo gyventojams suteikia saugumą ir aukštesnį pragyvenimo lygį, pasitelkdamas daugybę socialinių priemonių ir rūpindamasis žmonėmis su negalia, pensininkais, vaikais, šeimomis bei studentais, aktyviai remdamas socialines ir humanitarines programas bei organizacijų projektus.

Zagrebe taip pat yra ir Kroatijos Seimo, Kroatijos Respublikos Prezidento bei Vyriausybės būstinės.
 
Miesto valdžios struktūra
agrebo miesto valdžia atlieka savo funkcijas iš miesto ir apygardos savivaldos srities, be to yra kompetentinga atlikti Viešojo administravimo darbus iš administracinės tarnybos srities, o juos vykdo Zagrebo miesto administracinės institucijos.  

Zagrebo miesto administracinės institucijos:

Miesto asamblėja atlieka reprezentacinės institucijos vaidmenį

Zagrebo miesto asamblėja yra gyventojams atstovaujantis organas, kuris priima reglamentus vietos valdžios veiklos kontekste bei atlieka kitus darbus remdamasi įstatymais ir Zagrebo miesto Statutu. Miesto asamblėjos tarybos narius gyventojai renka tiesioginių rinkimų metu.

Meras atlieka vykdomosios valdžios institucijos vaidmenį 

Zagrebo miesto meras atstovauja Zagrebo miestui ir atlieka visas vykdomąsias užduotis mieste. Merą bei du jo pavaduotojus tiesioginių rinkimų metu renka gyventojai. Už miesto struktūrą bei miesto administracinių institucijų veiklos priežiūrą atsakingos 12 miesto įstaigos, 1 miesto institutas ir 3 specializuotos tarnybos.

Vietos savivaldą Zagrebe sudaro 17 apylinkių ir 218 vietos komitetų, kurių pagalba gyventojai, per savo tiesiogiai į tarybas išrinktus atstovus dalyvauja priimant sprendimus dėl darbų, kurie turi tiesioginės įtakos jų kasdieniam gyvenimui ir veiklai siauresnėse vietos bendruomenėse. Miesto apylinkių tarybos aktyviai dalyvauja miesto valdyme nuo 2001 metų ir nuo tada kiekvienais metais vis labiau prisideda prie bendruomenių ir kitų bendrų gyventojų poreikių tenkinimo visoje miesto teritorijoje. Pastaruoju metu ypač sėkmingas tapta mažų bendruomenių programų planavimas ir įgyvendinimas. Nuo 2009 metų tokiais veiksmais savo didžiulį indėlį įneša ir vietos komitetų tarybos.
Populiacija / demografinė politika
Pagrindinis Zagrebo miesto tikslas yra užtikrinti saugų ir kokybišką gyvenimą savo gyventojams, o ypatingai jaunimui, šeimoms, pensinio amžiaus žmonėms ir socialiai pažeidžiamai gyventojų daliai. Per pastaruosius kelerius metus Zagrebe įvyko stabilus demografinis augimas, kurį paskatino demografinės priemonės. 

Zagrebo miestas yra daugiakultūris Kroatijos Respublikos centras, kurio teritorijoje tradiciškai gyvena skirtingos etninės, kultūrinės ir religinės pakraipos gyventojai, o jų pažiūros ypatingu ir nepakeičiamu būdu prisideda prie Zagrebo ekonominio, politinio, kultūrinio ir viso kito gyvenimo gerovės ir įvairovės.

Zagrebo miestas gina, gerina ir skatina žmogaus teises, socialinę apsaugą ir gyventojų įsitraukimą į kasdienį gyvenimą. Dėl šios priežasties keliami tokie tikslai kaip: lyčių lygybės viešajame gyvenime ir šeimoje gerinimas, kova su rasine ir kita diskriminacija, seksualinių, rasinių, nacionalinių, religinių ir kitų mažumų teisių apsauga bei tuo pačiu jų teisių ir laisvių skatinimas. Taip pat skatinama pilietinės visuomenės plėtra ir teisė į skirtingų asmenų, atstovaujančių atskirų piliečių grupių vietos bendruomenėse poreikiams ir interesams, organizacijų laisvę.